Datenschutz

ARTIKEL 13 VAN HET ITALIAANSE WETSBESLUIT NR. 196/2003

Gebruikers van deze website kunnen de overeenkomst inzake privacy en vertrouwelijkheid opgesteld door SALOV SPA, als eigenaar van de verwerkte persoonsgegevens, inzien op de website, conform artikel 13 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/2003 betreffende websitebeheer en de verwerking van persoonsgegevens gekoppeld aan identificeerbare en niet-identificeerbare personen.

LOCATIE VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Alle gegevens gekoppeld aan de webservices op deze website worden verwerkt in de vestigingen van het bedrijf en worden beheerd door de technische medewerkers van de aangewezen afdeling. De gegevens kunnen ook door derden worden verwerkt om de bezoeken en het aantal bezoekers van onze website te kunnen volgen voor technische en administratieve doeleinden en mogelijke statistische analyse van het gebruik van de website. De persoonsgegevens verstrekt door gebruikers, worden alleen gebruikt voor het toesturen van de gevraagde informatie (catalogi, reacties op verzoeken en vragen) en worden alleen naar derden verzonden als dat strikt noodzakelijk is (bijvoorbeeld om de hierboven genoemde informatie te versturen).

SOORT VERWERKTE GEGEVENS


Internetnavigatiegegevens
De IT-systemen en software gekoppeld aan de website, worden gebruikt om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Deze gegevens worden automatisch verzonden volgens het betreffende internetcommunicatieprotocol. Deze persoonsgegevens worden niet verzameld met het doel ze aan een identificeerbare persoon te koppelen, maar worden vanwege de aard van de gegevens gebruikt voor het uitwerken en koppelen van gegevens die worden verwerkt door derden en waarvoor gebruikersidentificatie is vereist. 
Tot deze categorie behoren ook de IP-adressen en domeinnamen van de computers van de gebruikers waarmee verbinding wordt gemaakt met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de aangevraagde resources, de responstijd, de gebruikte methode voor serververzoeken, en de locatie van het bestand verkregen in parameters die aan de besturingssystemen en aan de informatietechnologie van de gebruikers zijn gekoppeld. Deze gegevens worden gebruikt met het doel het verzamelen van statistische informatie over het gebruik van de site en het bewaken van de juiste werking van de site. De gegevens worden verwijderd zodra de statische gegevens zijn verzameld. In het geval van een mogelijke misdaad of aanval op de site kunnen de gegevens worden gebruikt om de juridische verantwoordelijkheid te controleren. Met uitzondering van de bovengenoemde situaties worden de persoonsgegevens maximaal zeven dagen bewaard.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker
Als de gebruiker vrijwillig, expliciet of facultatief een e-mailadres invoert op deze site, worden dit e-mailadres en de overige verstrekte persoonsgegevens gebruikt om een reactie op eventuele verzoeken te sturen. 
Bepaalde gegevens worden vervolgens doorgegeven aan en verzonden naar de pagina's van de website die bestemd zijn voor deze specifieke services en de verwerking van gegevens. Indien van toepassing, moet voor sommige verzoeken expliciet toestemming worden gegeven.

COOKIES

Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website worden opgeslagen op uw computer wanneer u de website bezoekt. Cookies worden gebruikt om de prestaties van de website te optimaliseren, om de navigatie-ervaring van de gebruiker te verbeteren en om in geanonimiseerde vorm statistische gegevens te verzamelen over het navigatiegedrag van de gebruiker.

Welke soorten cookies worden door onze website gebruikt en waarom?

Afhankelijk van de situatie kan onze website gebruikmaken van verschillende soorten cookies, met elk zijn eigen specifieke kenmerken.

Technische cookies: navigatie, analyse of sessiegegevens
Met behulp van deze cookies kan de website naar behoren functioneren. Technische cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website, bijvoorbeeld voor toegang tot een gereserveerd gebied. Dankzij deze cookies kan de gebruiker navigeren en wordt de website correct gebruikt op basis van de gemaakte keuzes, bijvoorbeeld de gekozen taal of de producten geplaatst in het winkelwagentje van een e-commerce website. Met deze cookies kan informatie, in samengevoegde vorm, worden verzameld over het aantal gebruikers en de manier waarop ze de website zelf bezoeken.

Profielcookies
Met deze cookies wordt het navigatiegedrag bijgehouden en worden gegevens verzameld die kunnen worden gebruikt om doelgerichte reclameberichten en aanbiedingen voor te bereiden. 

Cookies van derden
Cookies van derden worden geïnstalleerd door een andere website via de site die de gebruiker bezoekt. Een voorbeeld hiervan is de Facebook-knop "Vind ik leuk" op een webpagina. Cookies van derden kunnen worden gebruikt door websites die gegevens willen verzamelen voor marketingdoeleinden. 

Hoe kunnen cookies worden uitgeschakeld?

De meeste browsers, zoals Internet Explorer en Firefox, zijn zodanig geprogrammeerd dat cookies worden geaccepteerd. Als u cookies wilt uitschakelen, voert u de eenvoudige stappen uit die op de instellingenpagina van de browser worden beschreven. Als u cookies uitschakelt, werkt de website mogelijk niet meer naar behoren en beperkt u tevens de service die wordt geboden. Als u de instellingen wilt wijzigen, volgt u het pad dat wordt aangegeven in de verschillende browsers (te vinden in het menu "Opties" of "Voorkeuren".:

Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Google Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Apple Safari:http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Flash:http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539

VRIJWILLIGE VERZENDING VAN GEGEVENS

Anders dan de gegevens gebruikt voor navigatie binnen de website, staat het de gebruiker vrij om persoonsgegevens te verstrekken waarnaar wordt gevraagd op het contactformulier (voor het aanvragen van informatiemateriaal of andere communicatie, enzovoort) of op het formulier in de sectie “Vacatures”. Als deze gegevens niet worden verstrekt, kan er mogelijk niet aan het verzoek worden voldaan. Voor meer informatie over het verwerken van gegevens wordt u verzocht de informatie onder aan het formulier te lezen.

GEGEVENSOVERDRACHT

De persoonsgegevens worden zowel in hard copy als digitale vorm verwerkt gedurende de periode dat ze nodig zijn en voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om gegevensverlies, onrechtmatig gebruik en onjuiste en ongeoorloofde toegang tot desbetreffende gegevens te voorkomen, zijn specifieke beveiligingsmaatregelen getroffen.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN OP DE SITE

Voor het beheer van de site zijn bepaalde beveiligingsmaatregelen getroffen met als doel te kunnen garanderen dat gebruikers van de site veilige toegang hebben, dat de informatie op de site wordt beschermd en dat de informatie niet per ongeluk kan worden geannuleerd of verloren kan gaan. De antivirussoftware gebruikt door de sitebeheerders wordt regelmatig bijgewerkt om gegevensverlies door virussen te voorkomen. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van bijgewerkte antivirussoftware, worden gebruikers aangeraden hun werkstation te beschermen met een preventiesysteem en virusscanner. Dit is tevens een wettelijke verplichting. Indien bedrijven toegang willen tot het gereserveerde gebied van de site, wordt er een identificatiecode en wachtwoord verstrekt. Om misbruik te voorkomen, worden deze wachtwoorden zodanig gegenereerd dat ze onherkenbaar zijn en niet aan de desbetreffende eigenaar kunnen worden gekoppeld. De gebruiker mag zijn of haar wachtwoord niet bekendmaken.

UW RECHTEN

De volgende sectie van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196/2003 omschrijft de rechten van gebruikers:

  • De gebruiker ontvangt van een bevestiging van het bestaan van persoonsgegevens, zelfs als de gebruiker nog niet is geregistreerd, en de gebruiker ontvangt een mededeling in begrijpelijke vorm over de gegevens, de herkomst ervan, de reden voor de gegevensverwerking en de logica die wordt toegepast als de gegevens elektronisch worden verwerkt.

  • De gebruiker heeft het recht te verzoeken dat gegevens die niet langer nodig zijn voor de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, worden verwijderd, anoniem gemaakt of geblokkeerd.
  • De gebruiker heeft het recht te verzoeken dat zijn of haar gegevens worden bijgewerkt, ingetrokken of gecorrigeerd.
  • De gebruiker heeft het recht om zich om legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking van de gegevens, ook als deze nog geldig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neemt u contact op met de eigenaar van de gegevens zoals hieronder aangegeven.

EIGENAAR VAN EN VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKTE GEGEVENS

De lijst met personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerkte gegevens, kan worden opgevraagd bij een van onze kantoren. De eigenaar van de verwerkte gegevens en uw persoonsgegevens is Gruppo SALOV S.p.A., Via Montramito, 1600 - 55040 Massarosa (Lucca).

Navigation
© 2014 Filippo Berio P.Iva 00526090469
web design

ZOEKEN OP GEHELE WEBSITE

ZOEKRESULTATEN VOOR: